Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 14142

Gepubliceerd op 2016-02-10
Toon volledige inhoudsopgaveVerleende beschikking regulier omgevingsvergunning: IJssellaan thv Gildemeestersplein 1

Burgemeester en wethouders hebben voor onderstaand project een beschikking afgegeven in het kader van een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is.

Zaakid: 195211532

Omschrijving: het realiseren van een tijdelijke uitweg

Adres: IJssellaan ter hoogte van Gildemeestersplein 1

Activiteiten: Uitweg

Besluit: Verlenen

Datum besluit: 26-01-2016

Bezwaarschrift

Belanghebbenden, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht, binnen zes weken ingaande de dag na de beschikkingsdatum, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem. Ook kan, indien er sprake is van spoedeisend belang, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor meer informatie mbt het indienen van een bezwaar zie: www.arnhem.nl/algemeen/Klacht_bezwaar_of_melding/Bezwaar_maken

Voor meer informatie over de voorlopige voorziening zie:

www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Bestuursrechter/Procedures/Voorlopige-voorziening/Pages/default.aspx

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl